İYİDEREBELEDİYESİ
iYİDERE (Rize) İlave ve Revizyon İmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği

iYİDERE (Rize) İlave ve Revizyon İmar Planı Askı İtirazları İmar Planı Değişikliği

02.07.2021

1 /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Pafta Detayları  (Detaylar için Paftalara tıklayınız)

F44C22C3B     F44C23C1A    F44C23C1B    F44C23C1D    F44C23D1C     

F44C23D2C     F44C23D3D    G44B02B1C    G44B02B3A   G44B02B3D

 

Plan Notu:

KARAYOLU TÜNELİ ÜZERİNDEKİ ALANLAR:

41. PLANLAMA ALANI İÇİNDEN GEÇEN KARADENİZ SAHİL YOLU, ARAKLI-RİZE-ÇAYELİ DEVLET YOLUNUN ARAKLI-İYİDERE KESİMİ İLE İYİDERE-ÇAYELİ KESİMİNİN KARAYOLU GÜZERGAHI ÜZERİNDE YER ALAN VE İRTİFAK SINIRI İÇİNDE KALAN, KARAYOLU TÜNELİ ÜZERİNDE YER ALAN ALANLARDA YAPILACAK UYGULAMALARDA, İLGİLİ İDARENİN GÖRÜŞ VE ONAYININ ALINMASI ŞARTTIR. BU ALANLARDA HER TÜRLÜ PLAN, PROJE, UYGULAMA, YENİLEME, DÜZENLEME VB. FAALİYETİN, İLGİLİ İDARENİN GÖRÜŞ VE ONAYI İLE YAPILMASI VE YAPTIRILMASINDA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

 

1/ 5000 ölçekli Nazım İmar Planı Pafta Detayları (Detaylar için Paftalara tıklayınız)

F44C22C   F44C23C   F44C23D   G44B02B   G44B03B

Plan Notu:

20. PLANLAMA ALANI İÇİNDEN GEÇEN KARADENİZ SAHİL YOLU, ARAKLI-RİZE-ÇAYELİ DEVLET YOLUNUN ARAKLI-İYİDERE KESİMİ İLE İYİDERE-ÇAYELİ KESİMİNİN KARAYOLU GÜZERGAHI ÜZERİNDE YER ALAN VE İRTİFAK SINIRI İÇİNDE KALAN, KARAYOLU TÜNELİ ÜZERİNDE YER ALAN ALANLARDA YAPILACAK UYGULAMALARDA, İLGİLİ İDARENİN GÖRÜŞ VE ONAYININ ALINMASI ŞARTTIR. BU ALANLARDA HER TÜRLÜ PLAN, PROJE, UYGULAMA, YENİLEME, DÜZENLEME VB. FAALİYETİN, İLGİLİ İDARENİN GÖRÜŞ VE ONAYI İLE YAPILMASI VE YAPTIRILMASINDA BELEDİYESİ YETKİLİDİR.

 

Plan Acıklama  Raporu (Detay İçin Tıklayınız)