İYİDEREBELEDİYESİ
Mahalli İdare Birlikleri

Mahalli İdare Birlikleri

  • Türkiye Belediyeler Birliği
  • RİZESU YAP- İŞ BİRLİĞİ
  • TRAB-Rİ-KAB ( Trabzon ve Rize İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği)
  • VARDABİR (Varda İçme Suyu Yapım Bakım, Onarım ve İşletme Birliği )
  • BATIBİR ( Rize Batı Bölge İtfaiye Birliği)
  • DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ