İYİDEREBELEDİYESİ
Toplu iş sözleşmelerini imzaladı.