İYİDEREBELEDİYESİ
Rize ili, İyidere ilçesi, Fethiye Mahallesi, 314 ada ,4 No.lu parsel de ‘’TEKNİK ALTYAPI ALANI AMAÇLI İMAR PLANI Değişikliği