İYİDEREBELEDİYESİ
7440 SAYILI KANUN (TAKSİTLENDİRME)

7440 SAYILI KANUN (TAKSİTLENDİRME)

ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ !!!

 

 

2022 yılı ve öncesi borcu olanlar ve  daha önce beyanname vermemiş mükellefler için

 

1) 213 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2022 yılına ilişkin olarak 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, bunların dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan asli ve fer’i amme alacakları,

2) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97 nci ve mükerrer 97 nci maddelerine göre tahsili gereken ve vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

3) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamındaki belediyelerin vadesi 31/12/2022 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacakları,

 

Bu Kanun hükmünden yararlanabilmek için;

30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil)  başvuruda bulunulacaktır. Ödenecek tutarların ilk taksitini 31/7/2023 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

 

 

BELEDİYEMİZİN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ.(GİRİŞ KAT)