İYİDEREBELEDİYESİ
7256 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirme;

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirme;

7256 Sayılı Kanun Kapsamında Taksitlendirme;

 

   Belediyemize bağlı mükelleflerimizin 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) öncesinde beyannamede bulunmuş olup beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020-2 dönemleri hariç yapılandırma kapsamındadır.

 

 Su abonelilerimizin vadesi 31.08.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) ödenmemiş bulunan Su, Atık Su , Katı atık ücreti ,Evsel atık ve Çtv alacakları yapılandırma kapsamındadır.

   

   Taksitlendirme /Peşin Ödeme İndirimi den yaralanmak isteyen vatandaşlarımızın    31.12.2020  tarihine kadar belediyemize müracaat etmelidirler. Önemle Duyurulur.